Smilies

Image Title Text
Smile Smile :smile_:
Wink Wink :wink_:
Frown Frown :frown_:
Mad Mad :mad_:
Confused Confused :confused_:
Cool Cool :cool_:
Stick Out Tongue Stick Out Tongue :stuck_out_tongue_winking_eye_:
Big Grin Big Grin :big_grin_:
Eek! Eek! :eek_:
Oops! Oops! :oops:
Roll Eyes Roll Eyes :rolleyes:
Er... what? Er... what? o_O O_o o.O O.o
Playing Card Black Joker Playing Card Black Joker :black_joker:
Squared Latin Capital Letter A Squared Latin Capital Letter A :a:
Squared Latin Capital Letter B Squared Latin Capital Letter B :b:
Squared Latin Capital Letter C Squared Latin Capital Letter C :c:
Flag for China Flag for China :cn:
Squared Latin Capital Letter D Squared Latin Capital Letter D :d:
Flag for Germany Flag for Germany :de:
Squared Latin Capital Letter E Squared Latin Capital Letter E :e:
Flag for Spain Flag for Spain :es:
Squared Latin Capital Letter F Squared Latin Capital Letter F :f:
Flag for France Flag for France :fr:
Squared Latin Capital Letter G Squared Latin Capital Letter G :g:
Flag for United Kingdom Flag for United Kingdom :gb:
Squared Latin Capital Letter H Squared Latin Capital Letter H :h:
Squared Latin Capital Letter I Squared Latin Capital Letter I :i:
Flag for Italy Flag for Italy :it:
Squared Latin Capital Letter J Squared Latin Capital Letter J :j:
Flag for Japan Flag for Japan :jp:
Squared Latin Capital Letter K Squared Latin Capital Letter K :k:
Flag for South Korea Flag for South Korea :kr:
Squared Latin Capital Letter L Squared Latin Capital Letter L :l:
Squared Latin Capital Letter M Squared Latin Capital Letter M :m:
Squared Latin Capital Letter N Squared Latin Capital Letter N :n:
Squared Latin Capital Letter O Squared Latin Capital Letter O :o:
Squared Latin Capital Letter P Squared Latin Capital Letter P :p:
Squared Latin Capital Letter Q Squared Latin Capital Letter Q :q:
Squared Latin Capital Letter R Squared Latin Capital Letter R :r:
Flag for Russia Flag for Russia :ru:
Squared Latin Capital Letter S Squared Latin Capital Letter S :s:
Squared Latin Capital Letter T Squared Latin Capital Letter T :t:
Squared Latin Capital Letter U Squared Latin Capital Letter U :u:
Flag for United States Flag for United States :us:
Squared Latin Capital Letter V Squared Latin Capital Letter V :letter-v:
Squared Latin Capital Letter W Squared Latin Capital Letter W :w:
Squared Latin Capital Letter X Squared Latin Capital Letter X :letter-x:
Squared Latin Capital Letter Y Squared Latin Capital Letter Y :y:
Squared Latin Capital Letter Z Squared Latin Capital Letter Z :z:
Carousel Horse Carousel Horse :carousel_horse:
Ferris Wheel Ferris Wheel :ferris_wheel:
Roller Coaster Roller Coaster :roller_coaster:
Fishing Pole and Fish Fishing Pole and Fish :fishing_pole_and_fish:
Microphone Microphone :microphone:
Movie Camera Movie Camera :movie_camera:
Cinema Cinema :cinema:
Headphone Headphone :headphones:
Artist Palette Artist Palette :art:
Top Hat Top Hat :tophat:
Circus Tent Circus Tent :circus_tent:
Ticket Ticket :ticket:
Clapper Board Clapper Board :clapper:
Performing Arts Performing Arts :performing_arts:
Video Game Video Game :video_game:
Direct Hit Direct Hit :dart:
Slot Machine Slot Machine :slot_machine:
Billiards Billiards :8ball:
Game Die Game Die :game_die:
Bowling Bowling :bowling:
Flower Playing Cards Flower Playing Cards :flower_playing_cards:
Musical Note Musical Note :musical_note:
Multiple Musical Notes Multiple Musical Notes :notes:
Saxophone Saxophone :saxophone:
Guitar Guitar :guitar:
Musical Keyboard Musical Keyboard :musical_keyboard:
Trumpet Trumpet :trumpet:
Violin Violin :violin:
Musical Score Musical Score :musical_score:
Running Shirt With Sash Running Shirt With Sash :running_shirt_with_sash:
Tennis Racquet and Ball Tennis Racquet and Ball :tennis:
Ski and Ski Boot Ski and Ski Boot :ski:
Basketball and Hoop Basketball and Hoop :basketball:
Chequered Flag Chequered Flag :checkered_flag:
Snowboarder Snowboarder :snowboarder:
Runner Runner :runner: :running:
Surfer Surfer :surfer:
Trophy Trophy :trophy:
Horse Racing Horse Racing :horse_racing:
American Football American Football :football:
Rugby Football Rugby Football :rugby_football:
Swimmer Swimmer :swimmer:
House Building House Building :house:
House With Garden House With Garden :house_with_garden:
Office Building Office Building :office:
Japanese Post Office Japanese Post Office :post_office:
European Post Office European Post Office :european_post_office:
Hospital Hospital :hospital:
Bank Bank :bank:
Automated Teller Machine Automated Teller Machine :atm:
Hotel Hotel :hotel:
Love Hotel Love Hotel :love_hotel:
Convenience Store Convenience Store :convenience_store:
School School :school:
Department Store Department Store :department_store:
Factory Factory :factory:
Izakaya Lantern Izakaya Lantern :izakaya_lantern:
Japanese Castle Japanese Castle :japanese_castle:
European Castle European Castle :european_castle:
Mahjong Tile Red Dragon Mahjong Tile Red Dragon :mahjong:
Diamond Shape With a Dot Inside Diamond Shape With a Dot Inside :diamond_shape_with_a_dot_inside:
Electric Light Bulb Electric Light Bulb :bulb:
Anger Symbol Anger Symbol :anger:
Bomb Bomb :bomb:
Sleeping Symbol Sleeping Symbol :zzz:
Collision Symbol Collision Symbol :boom:
Splashing Sweat Symbol Splashing Sweat Symbol :sweat_drops:
Droplet Droplet :droplet:
Dash Symbol Dash Symbol :dash:
Pile of Poo Pile of Poo :hankey:
Flexed Biceps Flexed Biceps :muscle:
Shooting Star Shooting Star :stars:
Speech Balloon Speech Balloon :speech_balloon:
Thought Balloon Thought Balloon :thought_balloon:
White Flower White Flower :white_flower:
Hundred Points Symbol Hundred Points Symbol :100:
Money Bag Money Bag :moneybag:
Currency Exchange Currency Exchange :currency_exchange:
Heavy Dollar Sign Heavy Dollar Sign :heavy_dollar_sign:
Credit Card Credit Card :credit_card:
Banknote With Yen Sign Banknote With Yen Sign :yen:
Banknote With Dollar Sign Banknote With Dollar Sign :dollar:
Banknote With Euro Sign Banknote With Euro Sign :euro:
Banknote With Pound Sign Banknote With Pound Sign :pound:
Money With Wings Money With Wings :money_with_wings:
Chart With Upwards Trend and Yen Sign Chart With Upwards Trend and Yen Sign :chart:
Seat Seat :seat:
Desktop Computer Desktop Computer insider_emoji_125
Briefcase Briefcase :briefcase:
Minidisc Minidisc :minidisc:
Floppy Disk Floppy Disk :floppy_disk:
Optical Disc Optical Disc :cd:
DVD DVD :dvd:
File Folder File Folder :file_folder:
Open File Folder Open File Folder :open_file_folder:
Page With Curl Page With Curl :page_with_curl:
Page Facing Up Page Facing Up :page_facing_up:
Calendar Calendar :date:
Tear-Off Calendar Tear-Off Calendar :calendar:
Card Index Card Index :card_index:
Chart With Upwards Trend Chart With Upwards Trend :chart_with_upwards_trend:
Chart With Downwards Trend Chart With Downwards Trend :chart_with_downwards_trend:
Bar Chart Bar Chart :bar_chart:
Clipboard Clipboard :clipboard:
Pushpin Pushpin :pushpin:
Round Pushpin Round Pushpin :round_pushpin:
Paperclip Paperclip :paperclip:
Straight Ruler Straight Ruler :straight_ruler:
Triangular Ruler Triangular Ruler :triangular_ruler:
Bookmark Tabs Bookmark Tabs :bookmark_tabs:
Ledger Ledger :ledger:
Notebook Notebook :notebook:
Notebook With Decorative Cover Notebook With Decorative Cover :notebook_with_decorative_cover:
Closed Book Closed Book :closed_book:
Open Book Open Book :book:
Green Book Green Book :green_book:
Blue Book Blue Book :blue_book:
Orange Book Orange Book :orange_book:
Books Books :books:
Name Badge Name Badge :name_badge:
Scroll Scroll :scroll:
Memo Memo :memo:
Telephone Receiver Telephone Receiver :telephone_receiver:
Pager Pager :pager:
Fax Machine Fax Machine :fax:
Satellite Antenna Satellite Antenna :satellite:
Public Address Loudspeaker Public Address Loudspeaker :loudspeaker:
Cheering Megaphone Cheering Megaphone :mega:
Outbox Tray Outbox Tray :outbox_tray:
Inbox Tray Inbox Tray :inbox_tray:
Package Package :package:
E-Mail Symbol E-Mail Symbol :e-mail:
Incoming Envelope Incoming Envelope :incoming_envelope:
Envelope With Downwards Arrow Above Envelope With Downwards Arrow Above :envelope_with_arrow:
Closed Mailbox With Lowered Flag Closed Mailbox With Lowered Flag :mailbox_closed:
Closed Mailbox With Raised Flag Closed Mailbox With Raised Flag :mailbox:
Open Mailbox With Raised Flag Open Mailbox With Raised Flag :mailbox_with_mail:
Open Mailbox With Lowered Flag Open Mailbox With Lowered Flag :mailbox_with_no_mail:
Postbox Postbox :postbox:
Postal Horn Postal Horn :postal_horn:
Newspaper Newspaper :newspaper:
Mobile Phone Mobile Phone :iphone:
Mobile Phone With Rightwards Arrow at Left Mobile Phone With Rightwards Arrow at Left :calling:
Vibration Mode Vibration Mode :vibration_mode:
Mobile Phone Off Mobile Phone Off :mobile_phone_off:
No Mobile Phones No Mobile Phones :no_mobile_phones:
Antenna With Bars Antenna With Bars :signal_strength:
Camera Camera :camera:
Video Camera Video Camera :video_camera:
Television Television :tv:
Radio Radio :radio:
Videocassette Videocassette :vhs:
Mount Fuji Mount Fuji :mount_fuji:
Tokyo Tower Tokyo Tower :tokyo_tower:
Statue of Liberty Statue of Liberty :statue_of_liberty:
Silhouette of Japan Silhouette of Japan :japan:
Moyai Moyai :moyai:
Mountain Cableway Mountain Cableway :mountain_cableway:
Aerial Tramway Aerial Tramway :aerial_tramway:
Ship Ship :ship:
Rowboat Rowboat :rowboat:
Speedboat Speedboat :speedboat:
Horizontal Traffic Light Horizontal Traffic Light :traffic_light:
Vertical Traffic Light Vertical Traffic Light :vertical_traffic_light:
Construction Sign Construction Sign :construction:
Police Cars Revolving Light Police Cars Revolving Light :rotating_light:
Triangular Flag on Post Triangular Flag on Post :triangular_flag_on_post:
Door Door :door:
No Entry Sign No Entry Sign :no_entry_sign:
Smoking Symbol Smoking Symbol :smoking:
No Smoking Symbol No Smoking Symbol :no_smoking:
Put Litter in Its Place Symbol Put Litter in Its Place Symbol :put_litter_in_its_place:
Do Not Litter Symbol Do Not Litter Symbol :do_not_litter:
Potable Water Symbol Potable Water Symbol :potable_water:
Non-Potable Water Symbol Non-Potable Water Symbol :non-potable_water:
Bicycle Bicycle :bike:
No Bicycles No Bicycles :no_bicycles:
Bicyclist Bicyclist :bicyclist:
Mountain Bicyclist Mountain Bicyclist :mountain_bicyclist:
Pedestrian Pedestrian :walking:
No Pedestrians No Pedestrians :no_pedestrians:
Children Crossing Children Crossing :children_crossing:
Mens Symbol Mens Symbol :mens:
Womens Symbol Womens Symbol :womens:
Restroom Restroom :restroom:
Baby Symbol Baby Symbol :baby_symbol:
Toilet Toilet :toilet:
Water Closet Water Closet :wc:
Shower Shower :shower:
Bath Bath :bath:
Bathtub Bathtub :bathtub:
Passport Control Passport Control :passport_control:
Customs Customs :customs:
Baggage Claim Baggage Claim :baggage_claim:
Left Luggage Left Luggage :left_luggage:
Negative Squared Latin Capital Letter O Negative Squared Latin Capital Letter O :o2:
Negative Squared Latin Capital Letter P Negative Squared Latin Capital Letter P :parking:
Negative Squared AB Negative Squared AB :ab:
Squared Vs Squared Vs :vs:
Squared CJK Unified Ideograph-7121 Squared CJK Unified Ideograph-7121 :u7121:
Squared CJK Unified Ideograph-6307 Squared CJK Unified Ideograph-6307 :u6307:
Squared CJK Unified Ideograph-55b6 Squared CJK Unified Ideograph-55b6 :u55b6:
Water Wave Water Wave :ocean:
Volcano Volcano :volcano:
Milky Way Milky Way :milky_way:
Earth Globe Europe-Africa Earth Globe Europe-Africa :earth_africa:
Earth Globe Americas Earth Globe Americas :earth_americas:
Earth Globe Asia-Australia Earth Globe Asia-Australia :earth_asia:
New Moon With Face New Moon With Face :new_moon_with_face:
First Quarter Moon With Face First Quarter Moon With Face :first_quarter_moon_with_face:
Last Quarter Moon With Face Last Quarter Moon With Face :last_quarter_moon_with_face:
Full Moon With Face Full Moon With Face :full_moon_with_face:
Sun With Face Sun With Face :sun_with_face:
Glowing Star Glowing Star :star2:
Hibiscus Hibiscus :hibiscus:
Sunflower Sunflower :sunflower:
Blossom Blossom :blossom:
Ear of Maize Ear of Maize :corn:
Ear of Rice Ear of Rice :ear_of_rice:
Herb Herb :herb:
Tangerine Tangerine :tangerine:
Lemon Lemon :lemon:
Banana Banana :banana:
Pineapple Pineapple :pineapple:
Red Apple Red Apple :apple:
Green Apple Green Apple :green_apple:
Cooked Rice Cooked Rice :rice:
Curry and Rice Curry and Rice :curry:
Steaming Bowl Steaming Bowl :ramen:
Spaghetti Spaghetti :spaghetti:
Bread Bread :bread:
French Fries French Fries :fries:
Cookie Cookie :cookie:
Chocolate Bar Chocolate Bar :chocolate_bar:
Candy Candy :candy:
Lollipop Lollipop :lollipop:
Custard Custard :custard:
Honey Pot Honey Pot :honey_pot:
Beer Mug Beer Mug :beer:
Clinking Beer Mugs Clinking Beer Mugs :beers:
Baby Bottle Baby Bottle :baby_bottle:
Confetti Ball Confetti Ball :confetti_ball:
Tanabata Tree Tanabata Tree :tanabata_tree:
Crossed Flags Crossed Flags :crossed_flags:
Pine Decoration Pine Decoration :bamboo:
Japanese Dolls Japanese Dolls :dolls:
Carp Streamer Carp Streamer :flags:
Crocodile Crocodile :crocodile:
Whale Whale :whale2:
Snail Snail :snail:
Snake Snake :snake:
Horse Horse :racehorse:
Ram Ram :ram:
Spiral Shell Spiral Shell :shell:
Bug Bug :bug:
Ant Ant :ant:
Honeybee Honeybee :bee:
Lady Beetle Lady Beetle :beetle:
Fish Fish :fish:
Dromedary Camel Dromedary Camel :dromedary_camel:
Bactrian Camel Bactrian Camel :camel:
Dolphin Dolphin :dolphin:
Mouse Face Mouse Face :mouse:
Cow Face Cow Face :cow:
Tiger Face Tiger Face :tiger:
Wolf Face Wolf Face :wolf:
Bear Face Bear Face :bear:
Panda Face Panda Face :panda_face:
Pig Nose Pig Nose :pig_nose:
Paw Prints Paw Prints :paw_prints:
Fisted Hand Sign Fisted Hand Sign :punch:
Waving Hand Sign Waving Hand Sign :wave:
OK Hand Sign OK Hand Sign :ok_hand:
Thumbs Up Sign Thumbs Up Sign :thumbsup:
Thumbs Down Sign Thumbs Down Sign :thumbsdown:
Clapping Hands Sign Clapping Hands Sign :clap:
Womans Clothes Womans Clothes :womans_clothes:
Purse Purse :purse:
Handbag Handbag :handbag:
Pouch Pouch :pouch:
Mans Shoe Mans Shoe :mans_shoe:
Athletic Shoe Athletic Shoe :athletic_shoe:
Family Family :family:
Man and Woman Holding Hands Man and Woman Holding Hands :couple:
Two Men Holding Hands Two Men Holding Hands :two_men_holding_hands:
Two Women Holding Hands Two Women Holding Hands :two_women_holding_hands:
Police Officer Police Officer :cop:
Woman With Bunny Ears Woman With Bunny Ears :dancers:
Japanese Goblin Japanese Goblin :japanese_goblin:
Ghost Ghost :ghost:
Baby Angel Baby Angel :angel:
Extraterrestrial Alien Extraterrestrial Alien :alien:
Alien Monster Alien Monster :space_invader:
Imp Imp :imp:
Pill Pill :pill:
Kiss Mark Kiss Mark :kiss:
Love Letter Love Letter :love_letter:
Ring Ring :ring:
Gem Stone Gem Stone :gem:
Kiss Kiss :couplekiss:
Green Heart Green Heart :green_heart:
Yellow Heart Yellow Heart :yellow_heart:
Purple Heart Purple Heart :purple_heart:
Heart With Ribbon Heart With Ribbon :gift_heart:
Revolving Hearts Revolving Hearts :revolving_hearts:
Heart Decoration Heart Decoration :heart_decoration:
Speaker With Three Sound Waves Speaker With Three Sound Waves :loud_sound:
Battery Battery :battery:
Electric Plug Electric Plug :electric_plug:
Left-Pointing Magnifying Glass Left-Pointing Magnifying Glass :mag:
Right-Pointing Magnifying Glass Right-Pointing Magnifying Glass :mag_right:
Lock With Ink Pen Lock With Ink Pen :lock_with_ink_pen:
End With Leftwards Arrow Above End With Leftwards Arrow Above :end:
On Exclamation Mark  Left Right Arrow Above On Exclamation Mark Left Right Arrow Above :on:
Soon With Rightwards Arrow Above Soon With Rightwards Arrow Above :soon:
Top With Upwards Arrow Above Top With Upwards Arrow Above :top:
No One Under Eighteen Symbol No One Under Eighteen Symbol :underage:
Keycap Ten Keycap Ten :keycap_ten:
Hocho Hocho :hocho: :knife:
Pistol Pistol :gun:
Microscope Microscope :microscope:
Telescope Telescope :telescope:
Crystal Ball Crystal Ball :crystal_ball:
Six Pointed Star With Middle Dot Six Pointed Star With Middle Dot :six_pointed_star:
Up-Pointing Red Triangle Up-Pointing Red Triangle :small_red_triangle:
Down-Pointing Red Triangle Down-Pointing Red Triangle :small_red_triangle_down:
Upwards Arrow Square Upwards Arrow Square :arrow_up_square:
Downwards Arrow Square Downwards Arrow Square :arrow_down_square:
Clock Face Eleven O'Clock Clock Face Eleven O'Clock :clock11:
Clock Face Twelve O'Clock Clock Face Twelve O'Clock :clock12:
Clock Face One-Thirty Clock Face One-Thirty :clock130:
Clock Face Two-Thirty Clock Face Two-Thirty :clock230:
Clock Face Three-Thirty Clock Face Three-Thirty :clock330:
Clock Face Four-Thirty Clock Face Four-Thirty :clock430:
White Smiling Face White Smiling Face :relaxed:
Face Savouring Delicious Food Face Savouring Delicious Food :yum:
Relieved Face Relieved Face :relieved:
Smiling Face With Heart-Shaped Eyes Smiling Face With Heart-Shaped Eyes :heart_eyes:
Smiling Face With Sunglasses Smiling Face With Sunglasses :cool: 8-) B-)
Smirking Face Smirking Face :smirk:
Kissing Face With Closed Eyes Kissing Face With Closed Eyes :kissing_closed_eyes:
Face With Stuck-Out Tongue Face With Stuck-Out Tongue :stuck_out_tongue:
Face With Stuck-Out Tongue and Winking Eye Face With Stuck-Out Tongue and Winking Eye :stuck_out_tongue_winking_eye: :p :P :-p :-P
Face With Stuck-Out Tongue and Tightly-Closed Eyes Face With Stuck-Out Tongue and Tightly-Closed Eyes :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Disappointed Face Disappointed Face :disappointed:
Worried Face Worried Face :worried:
Sleepy Face Sleepy Face :sleepy:
Tired Face Tired Face :tired_face:
Grimacing Face Grimacing Face :grimacing:
Loudly Crying Face Loudly Crying Face :sob:
Frowning Face With Open Mouth Frowning Face With Open Mouth :eek: :o :O
Hushed Face Hushed Face :hushed:
Smiling Cat Face With Open Mouth Smiling Cat Face With Open Mouth :smiley_cat:
Smiling Cat Face With Heart-Shaped Eyes Smiling Cat Face With Heart-Shaped Eyes :heart_eyes_cat:
Cat Face With Wry Smile Cat Face With Wry Smile :smirk_cat:
Kissing Cat Face With Closed Eyes Kissing Cat Face With Closed Eyes :kissing_cat:
Pouting Cat Face Pouting Cat Face :pouting_cat:
Crying Cat Face Crying Cat Face :crying_cat_face:
Speak-No-Evil Monkey Speak-No-Evil Monkey :speak_no_evil:
Happy Person Raising One Hand Happy Person Raising One Hand :raising_hand:
Person Raising Both Hands in Celebration Person Raising Both Hands in Celebration :raised_hands:
Person Frowning Person Frowning :person_frowning:
Person With Pouting Face Person With Pouting Face :person_with_pouting_face:
Person With Folded Hands Person With Folded Hands :pray:
Tram Tram :tram:
Tram Car Tram Car :train:
Bus Bus :bus:
Oncoming Bus Oncoming Bus :oncoming_bus:
Trolleybus Trolleybus :trolleybus:
Bus Stop Bus Stop :busstop:
Delivery Truck Delivery Truck :truck:
Articulated Lorry Articulated Lorry :articulated_lorry:
Tractor Tractor :tractor:
Monorail Monorail :monorail:
Mountain Railway Mountain Railway :mountain_railway:
Suspension Railway Suspension Railway :suspension_railway:
Negative Squared Latin Capital Letter A Negative Squared Latin Capital Letter A :A:
Negative Squared Latin Capital Letter B Negative Squared Latin Capital Letter B :B:
Squared CL Squared CL :cl:
Squared Cool Squared Cool :squared_cool:
Squared Free Squared Free :free:
Squared ID Squared ID :id:
Squared New Squared New :new:
Squared NG Squared NG :ng:
Squared OK Squared OK :ok:
Squared SOS Squared SOS :sos:
Squared Up With Exclamation Mark Squared Up With Exclamation Mark :up:
Squared Katakana Koko Squared Katakana Koko :koko:
Squared Katakana Sa Squared Katakana Sa :sa:
Squared CJK Unified Ideograph-7981 Squared CJK Unified Ideograph-7981 :u7981:
Squared CJK Unified Ideograph-7a7a Squared CJK Unified Ideograph-7a7a :u7a7a:
Squared CJK Unified Ideograph-5408 Squared CJK Unified Ideograph-5408 :u5408:
Squared CJK Unified Ideograph-6e80 Squared CJK Unified Ideograph-6e80 :u6e80:
Squared CJK Unified Ideograph-6709 Squared CJK Unified Ideograph-6709 :u6709:
Squared CJK Unified Ideograph-6708 Squared CJK Unified Ideograph-6708 :u6708:
Squared CJK Unified Ideograph-7533 Squared CJK Unified Ideograph-7533 :u7533:
Squared CJK Unified Ideograph-5272 Squared CJK Unified Ideograph-5272 :u5272:
Circled Ideograph Advantage Circled Ideograph Advantage :ideograph_advantage:
Circled Ideograph Accept Circled Ideograph Accept :accept:
Cyclone Cyclone :cyclone:
Foggy Foggy :foggy:
Closed Umbrella Closed Umbrella :closed_umbrella:
Night With Stars Night With Stars :night_with_stars:
Sunrise Over Mountains Sunrise Over Mountains :sunrise_over_mountains:
Sunrise Sunrise :sunrise:
Cityscape at Dusk Cityscape at Dusk :city_sunset:
Sunset Over Buildings Sunset Over Buildings :city_sunrise:
Rainbow Rainbow :rainbow:
Bridge at Night Bridge at Night :bridge_at_night:
Globe With Meridians Globe With Meridians :globe_with_meridians:
New Moon Symbol New Moon Symbol :new_moon:
Waxing Crescent Moon Symbol Waxing Crescent Moon Symbol :waxing_crescent_moon:
First Quarter Moon Symbol First Quarter Moon Symbol :first_quarter_moon:
Waxing Gibbous Moon Symbol Waxing Gibbous Moon Symbol :waxing_gibbous_moon:
Full Moon Symbol Full Moon Symbol :full_moon:
Waning Gibbous Moon Symbol Waning Gibbous Moon Symbol :waning_gibbous_moon:
Last Quarter Moon Symbol Last Quarter Moon Symbol :last_quarter_moon:
Waning Crescent Moon Symbol Waning Crescent Moon Symbol :waning_crescent_moon:
Crescent Moon Crescent Moon :crescent_moon:
Shooting Star Shooting Star :shooting_star:
Chestnut Chestnut :chestnut:
Seedling Seedling :seedling:
Evergreen Tree Evergreen Tree :evergreen_tree:
Deciduous Tree Deciduous Tree :deciduous_tree:
Palm Tree Palm Tree :palm_tree:
Cactus Cactus :cactus:
Tulip Tulip :tulip:
Cherry Blossom Cherry Blossom :cherry_blossom:
Rose Rose :rose:
Four Leaf Clover Four Leaf Clover :four_leaf_clover:
Maple Leaf Maple Leaf :maple_leaf:
Fallen Leaf Fallen Leaf :fallen_leaf:
Leaf Fluttering in Wind Leaf Fluttering in Wind :leaves:
Mushroom Mushroom :mushroom:
Tomato Tomato :tomato:
Aubergine Aubergine :eggplant:
Grapes Grapes :grapes:
Melon Melon :melon:
Watermelon Watermelon :watermelon:
Pear Pear :pear:
Peach Peach :peach:
Cherries Cherries :cherries:
Strawberry Strawberry :strawberry:
Hamburger Hamburger :hamburger:
Slice of Pizza Slice of Pizza :pizza:
Meat on Bone Meat on Bone :meat_on_bone:
Poultry Leg Poultry Leg :poultry_leg:
Rice Cracker Rice Cracker :rice_cracker:
Rice Ball Rice Ball :rice_ball:
Roasted Sweet Potato Roasted Sweet Potato :sweet_potato:
Dango Dango :dango:
Oden Oden :oden:
Sushi Sushi :sushi:
Fried Shrimp Fried Shrimp :fried_shrimp:
Fish Cake With Swirl Design Fish Cake With Swirl Design :fish_cake:
Soft Ice Cream Soft Ice Cream :icecream:
Shaved Ice Shaved Ice :shaved_ice:
Ice Cream Ice Cream :ice_cream:
Doughnut Doughnut :doughnut:
Shortcake Shortcake :cake:
Bento Box Bento Box :bento:
Pot of Food Pot of Food :stew:
Cooking Cooking :egg:
Fork and Knife Fork and Knife :fork_and_knife:
Teacup Without Handle Teacup Without Handle :tea:
Sake Bottle and Cup Sake Bottle and Cup :sake:
Wine Glass Wine Glass :wine_glass:
Cocktail Glass Cocktail Glass :cocktail:
Tropical Drink Tropical Drink :tropical_drink:
Ribbon Ribbon :ribbon:
Wrapped Present Wrapped Present :gift:
Birthday Cake Birthday Cake :birthday:
Jack-O-Lantern Jack-O-Lantern :jack_o_lantern:
Christmas Tree Christmas Tree :christmas_tree:
Father Christmas Father Christmas :santa:
Fireworks Fireworks :fireworks:
Firework Sparkler Firework Sparkler :sparkler:
Balloon Balloon :balloon:
Party Popper Party Popper :tada:
Wind Chime Wind Chime :wind_chime:
Moon Viewing Ceremony Moon Viewing Ceremony :rice_scene:
School Satchel School Satchel :school_satchel:
Graduation Cap Graduation Cap :mortar_board:
Rat Rat :rat:
Mouse Mouse :mouse2:
Ox Ox :ox:
Water Buffalo Water Buffalo :water_buffalo:
Cow Cow :cow2:
Tiger Tiger :tiger2:
Leopard Leopard :leopard:
Rabbit Rabbit :rabbit2:
Cat Cat :cat2:
Dragon Dragon :dragon:
Goat Goat :goat:
Sheep Sheep :sheep:
Monkey Monkey :monkey:
Rooster Rooster :rooster:
Chicken Chicken :chicken:
Dog Dog :dog2:
Pig Pig :pig2:
Boar Boar :boar:
Elephant Elephant :elephant:
Octopus Octopus :octopus:
Tropical Fish Tropical Fish :tropical_fish:
Blowfish Blowfish :blowfish:
Turtle Turtle :turtle:
Hatching Chick Hatching Chick :hatching_chick:
Baby Chick Baby Chick :baby_chick:
Front-Facing Baby Chick Front-Facing Baby Chick :hatched_chick:
Bird Bird :bird:
Penguin Penguin :penguin:
Koala Koala :koala:
Poodle Poodle :poodle:
Rabbit Face Rabbit Face :rabbit:
Cat Face Cat Face :cat:
Dragon Face Dragon Face :dragon_face:
Spouting Whale Spouting Whale :whale:
Horse Face Horse Face :horse:
Monkey Face Monkey Face :monkey_face:
Dog Face Dog Face :dog:
Pig Face Pig Face :pig:
Frog Face Frog Face :frog:
Hamster Face Hamster Face :hamster:
Eyes Eyes :eyes:
Ear Ear :ear:
Nose Nose :nose:
Mouth Mouth :lips:
Tongue Tongue :tongue:
White Up Pointing Backhand Index White Up Pointing Backhand Index :point_up_2:
White Down Pointing Backhand Index White Down Pointing Backhand Index :point_down:
White Left Pointing Backhand Index White Left Pointing Backhand Index :point_left:
White Right Pointing Backhand Index White Right Pointing Backhand Index :point_right:
Open Hands Sign Open Hands Sign :open_hands:
Crown Crown :crown:
Womans Hat Womans Hat :womans_hat:
Eyeglasses Eyeglasses :eyeglasses:
Necktie Necktie :necktie:
T-Shirt T-Shirt :tshirt:
Jeans Jeans :jeans:
Dress Dress :dress:
Kimono Kimono :kimono:
Bikini Bikini :bikini:
High-Heeled Shoe High-Heeled Shoe :high_heel:
Womans Sandal Womans Sandal :sandal:
Womans Boots Womans Boots :boot:
Footprints Footprints :footprints:
Bust in Silhouette Bust in Silhouette :bust_in_silhouette:
Busts in Silhouette Busts in Silhouette :busts_in_silhouette:
Boy Boy :boy:
Girl Girl :girl:
Man Man :man:
Woman Woman :woman:
Bride With Veil Bride With Veil :bride_with_veil:
Person With Blond Hair Person With Blond Hair :person_with_blond_hair:
Man With Gua Pi Mao Man With Gua Pi Mao :man_with_gua_pi_mao:
Man With Turban Man With Turban :man_with_turban:
Older Man Older Man :older_man:
Older Woman Older Woman :older_woman:
Baby Baby :baby:
Construction Worker Construction Worker :construction_worker:
Princess Princess :princess:
Japanese Ogre Japanese Ogre :japanese_ogre:
Skull Skull :skull:
Information Desk Person Information Desk Person :information_desk_person:
Guardsman Guardsman :guardsman:
Dancer Dancer :dancer:
Lipstick Lipstick :lipstick:
Nail Polish Nail Polish :nail_care:
Face Massage Face Massage :massage:
Haircut Haircut :haircut:
Barber Pole Barber Pole :barber:
Syringe Syringe :syringe:
Bouquet Bouquet :bouquet:
Couple With Heart Couple With Heart :couple_with_heart:
Wedding Wedding :wedding:
Beating Heart Beating Heart :heartbeat:
Broken Heart Broken Heart :broken_heart:
Two Hearts Two Hearts :two_hearts:
Sparkling Heart Sparkling Heart :sparkling_heart:
Growing Heart Growing Heart :heartpulse:
Heart With Arrow Heart With Arrow :cupid:
Blue Heart Blue Heart :blue_heart:
Twisted Rightwards Arrows Twisted Rightwards Arrows :twisted_rightwards_arrows:
Clockwise Arrows Clockwise Arrows :repeat:
Clockwise  Arrows With Circled One Clockwise Arrows With Circled One :repeat_one:
Clockwise Downwards and Upwards   Arrows Clockwise Downwards and Upwards Arrows :arrows_clockwise:
Anticlockwise Arrows Anticlockwise Arrows :arrows_counterclockwise:
Low Brightness Symbol Low Brightness Symbol :low_brightness:
High Brightness Symbol High Brightness Symbol :high_brightness:
Speaker With Cancellation Stroke Speaker With Cancellation Stroke :mute:
Speaker Speaker :speaker:
Speaker With One Sound Wave Speaker With One Sound Wave :sound:
Closed Lock With Key Closed Lock With Key :closed_lock_with_key:
Key Key :key:
Lock Lock :lock:
Open Lock Open Lock :unlock:
Bell Bell :bell:
Bell With Cancellation Stroke Bell With Cancellation Stroke :no_bell:
Bookmark Bookmark :bookmark:
Link Symbol Link Symbol :link:
Radio Button Radio Button :radio_button:
Back With Leftwards Arrow Above Back With Leftwards Arrow Above :back:
Input Symbol for Latin Capital Letters Input Symbol for Latin Capital Letters :capital_abcd:
Input Symbol for Latin Small Letters Input Symbol for Latin Small Letters :abcd:
Input Symbol for Numbers Input Symbol for Numbers :1234:
Input Symbol for Symbols Input Symbol for Symbols :symbols:
Input Symbol for Latin Letters Input Symbol for Latin Letters :abc:
Fire Fire :fire:
Electric Torch Electric Torch :flashlight:
Wrench Wrench :wrench:
Hammer Hammer :hammer:
Nut and Bolt Nut and Bolt :nut_and_bolt:
Japanese Symbol for Beginner Japanese Symbol for Beginner :beginner:
Trident Emblem Trident Emblem :trident:
Black Square Button Black Square Button :black_square_button:
White Square Button White Square Button :white_square_button:
Large Red Circle Large Red Circle :red_circle:
Large Blue Circle Large Blue Circle :large_blue_circle:
Large Orange Diamond Large Orange Diamond :large_orange_diamond:
Large Blue Diamond Large Blue Diamond :large_blue_diamond:
Small Orange Diamond Small Orange Diamond :small_orange_diamond:
Small Blue Diamond Small Blue Diamond :small_blue_diamond:
Clock Face One O'Clock Clock Face One O'Clock :clock1:
Clock Face Two O'Clock Clock Face Two O'Clock :clock2:
Clock Face Three O'Clock Clock Face Three O'Clock :clock3:
Clock Face Four O'Clock Clock Face Four O'Clock :clock4:
Clock Face Five O'Clock Clock Face Five O'Clock :clock5:
Clock Face Six O'Clock Clock Face Six O'Clock :clock6:
Clock Face Seven O'Clock Clock Face Seven O'Clock :clock7:
Clock Face Eight O'Clock Clock Face Eight O'Clock :clock8:
Clock Face Nine O'Clock Clock Face Nine O'Clock :clock9:
Clock Face Ten O'Clock Clock Face Ten O'Clock :clock10:
Clock Face Five-Thirty Clock Face Five-Thirty :clock530:
Clock Face Six-Thirty Clock Face Six-Thirty :clock630:
Clock Face Seven-Thirty Clock Face Seven-Thirty :clock730:
Clock Face Eight-Thirty Clock Face Eight-Thirty :clock830:
Clock Face Nine-Thirty Clock Face Nine-Thirty :clock930:
Clock Face Ten-Thirty Clock Face Ten-Thirty :clock1030:
Clock Face Eleven-Thirty Clock Face Eleven-Thirty :clock1130:
Clock Face Twelve-Thirty Clock Face Twelve-Thirty :clock1230:
Grinning Face Grinning Face :) :-) (:
Grinning Face With Smiling Eyes Grinning Face With Smiling Eyes :grin:
Face With Tears of Joy Face With Tears of Joy :joy:
Smiling Face With Open Mouth Smiling Face With Open Mouth :smiley:
Smiling Face With Open Mouth and Smiling Eyes Smiling Face With Open Mouth and Smiling Eyes :D
Smiling Face With Open Mouth and Cold Sweat Smiling Face With Open Mouth and Cold Sweat :sweat_smile:
Smiling  Open Mouth  Tightly-Closed Eyes Smiling Open Mouth Tightly-Closed Eyes :laughing:
Smiling Face With Halo Smiling Face With Halo :innocent:
Smiling Face With Horns Smiling Face With Horns :smiling_imp:
Winking Face Winking Face ;)
Neutral Face Neutral Face :neutral_face:
Expressionless Face Expressionless Face :expressionless:
Unamused Face Unamused Face :unamused:
Face With Cold Sweat Face With Cold Sweat :sweat:
Pensive Face Pensive Face :pensive:
Confused Face Confused Face :confused:
Confounded Face Confounded Face :confounded:
Kissing Face Kissing Face :kissing:
Face Throwing a Kiss Face Throwing a Kiss :kissing_heart:
Kissing Face With Smiling Eyes Kissing Face With Smiling Eyes :kissing_smiling_eyes:
Angry Face Angry Face :angry: :mad: >:( :@
Pouting Face Pouting Face :rage:
Crying Face Crying Face :cry:
Persevering Face Persevering Face :persevere:
Face With Look of Triumph Face With Look of Triumph :triumph:
Disappointed but Relieved Face Disappointed but Relieved Face :disappointed_relieved:
Slightly Frowning Face Slightly Frowning Face :slightly_sad: :(
Anguished Face Anguished Face :anguished:
Fearful Face Fearful Face :fearful:
Weary Face Weary Face :weary:
Face With Open Mouth and Cold Sweat Face With Open Mouth and Cold Sweat :cold_sweat:
Face Screaming in Fear Face Screaming in Fear :scream:
Astonished Face Astonished Face :astonished:
Flushed Face Flushed Face :flushed:
Sleeping Face Sleeping Face :sleeping:
Dizzy Face Dizzy Face :dizzy_face:
Face Without Mouth Face Without Mouth :no_mouth:
Face With Medical Mask Face With Medical Mask :mask:
Grinning Cat Face With Smiling Eyes Grinning Cat Face With Smiling Eyes :smile_cat:
Cat Face With Tears of Joy Cat Face With Tears of Joy :joy_cat:
Weary Cat Face Weary Cat Face :scream_cat:
Face With No Good Gesture Face With No Good Gesture :no_good:
Face With OK Gesture Face With OK Gesture :ok_woman:
Person Bowing Deeply Person Bowing Deeply :bow:
See-No-Evil Monkey See-No-Evil Monkey :see_no_evil:
Hear-No-Evil Monkey Hear-No-Evil Monkey :hear_no_evil:
Rocket Rocket :rocket:
Helicopter Helicopter :helicopter:
Steam Locomotive Steam Locomotive :steam_locomotive:
Railway Car Railway Car :railway_car:
High-Speed Train High-Speed Train :bullettrain_side:
High-Speed Train With Bullet Nose High-Speed Train With Bullet Nose :bullettrain_front:
Train Train :train2:
Metro Metro :metro:
Light Rail Light Rail :light_rail:
Station Station :station:
Minibus Minibus :minibus:
Ambulance Ambulance :ambulance:
Fire Engine Fire Engine :fire_engine:
Police Car Police Car :police_car:
Oncoming Police Car Oncoming Police Car :oncoming_police_car:
Taxi Taxi :taxi:
Oncoming Taxi Oncoming Taxi :oncoming_taxi:
Automobile Automobile :red_car:
Oncoming Automobile Oncoming Automobile :oncoming_automobile:
Recreational Vehicle Recreational Vehicle :blue_car:
Black Large Square Black Large Square :black_large_square:
White Large Square White Large Square :white_large_square:
Leftwards Black Arrow Leftwards Black Arrow :arrow_left:
Upwards Black Arrow Upwards Black Arrow :arrow_up:
Downwards Black Arrow Downwards Black Arrow :arrow_down:
White Medium Star White Medium Star :star:
Heavy Large Circle Heavy Large Circle :circle:
Leftwards Arrow With Hook Leftwards Arrow With Hook :leftwards_arrow_with_hook:
Rightwards Arrow With Hook Rightwards Arrow With Hook :arrow_right_hook:
Keycap Number Sign Keycap Number Sign :hash:
Black Right-Pointing Double Triangle Black Right-Pointing Double Triangle :fast_forward:
Black Left-Pointing Double Triangle Black Left-Pointing Double Triangle :rewind:
Black Up-Pointing Double Triangle Black Up-Pointing Double Triangle :arrow_double_up:
Black Down-Pointing Double Triangle Black Down-Pointing Double Triangle :arrow_double_down:
Alarm Clock Alarm Clock :alarm_clock:
Hourglass With Flowing Sand Hourglass With Flowing Sand :hourglass_flowing_sand:
Circled Latin Capital Letter M Circled Latin Capital Letter M :circled-m:
Black Small Square Black Small Square :black_small_square:
White Small Square White Small Square :white_small_square:
Black Right-Pointing Triangle Black Right-Pointing Triangle :arrow_forward:
Black Left-Pointing Triangle Black Left-Pointing Triangle :arrow_backward:
White Medium Square White Medium Square :white_medium_square:
Black Medium Square Black Medium Square :black_medium_square:
White Medium Small Square White Medium Small Square :white_medium_small_square:
Black Medium Small Square Black Medium Small Square :black_medium_small_square:
Warning Sign Warning Sign :warning:
High Voltage Sign High Voltage Sign :zap:
Medium White Circle Medium White Circle :white_circle:
Medium Black Circle Medium Black Circle :black_circle:
Soccer Ball Soccer Ball :soccer:
Baseball Baseball :baseball:
Snowman Without Snow Snowman Without Snow :snowman:
Sun Behind Cloud Sun Behind Cloud :partly_sunny:
Ophiuchus Ophiuchus :ophiuchus:
No Entry No Entry :no_entry:
Church Church :church:
Fountain Fountain :fountain:
Flag in Hole Flag in Hole :golf:
Sailboat Sailboat :sailboat:
Tent Tent :tent:
Fuel Pump Fuel Pump :fuelpump:
Rightwards  Black Arrow Rightwards Black Arrow :arrow_right:
Curly Loop Curly Loop :curly_loop:
Double Curly Loop Double Curly Loop :loop:
Keycap Digit Zero Keycap Digit Zero :zero:
Keycap Digit One Keycap Digit One :one:
Keycap Digit Two Keycap Digit Two :two:
Keycap Digit Three Keycap Digit Three :three:
Keycap Digit Four Keycap Digit Four :four:
Keycap Digit Five Keycap Digit Five :five:
Keycap Digit Six Keycap Digit Six :six:
Keycap Digit Seven Keycap Digit Seven :seven:
Keycap Digit Eight Keycap Digit Eight :eight:
Keycap Digit Nine Keycap Digit Nine :nine:
Double Exclamation Mark Double Exclamation Mark :bangbang:
Watch Watch :watch:
Hourglass Hourglass :hourglass:
Black Telephone Black Telephone :phone: :telephone:
White Up Pointing Index White Up Pointing Index :point_up:
Smiling Face With Smiling Eyes Smiling Face With Smiling Eyes :blush: ^_^
Gemini Gemini :gemini:
Cancer Cancer :cancer:
Leo Leo :leo:
Virgo Virgo :virgo:
Libra Libra :libra:
Scorpius Scorpius :scorpius:
Black Universal Recycling Symbol Black Universal Recycling Symbol :recycle:
Wheelchair Symbol Wheelchair Symbol :wheelchair:
Raised Fist Raised Fist :fist:
Raised Hand Raised Hand :raised_hand:
Victory Hand Victory Hand :v:
Pencil Pencil :pencil:
Cross Mark Cross Mark :x:
Negative Squared Cross Mark Negative Squared Cross Mark :negative_squared_cross_mark:
Part Alternation Mark Part Alternation Mark :part_alternation_mark:
Exclamation Question Mark Exclamation Question Mark :interrobang:
Trade Mark Sign Trade Mark Sign :tm:
Information Source Information Source :information_source:
Left Right Arrow Left Right Arrow :left_right_arrow:
Up Down Arrow Up Down Arrow :arrow_up_down:
North West Arrow North West Arrow :arrow_upper_left:
North East Arrow North East Arrow :arrow_upper_right:
South East Arrow South East Arrow :south_east_arrow:
South West Arrow South West Arrow :arrow_lower_left:
Black Sun With Rays Black Sun With Rays :sunny:
Cloud Cloud :cloud:
Ballot Box With Check Ballot Box With Check :ballot_box_with_check:
Umbrella With Rain Drops Umbrella With Rain Drops :umbrella:
Hot Beverage Hot Beverage :coffee: :hot_beverage:
Aries Aries :aries:
Taurus Taurus :taurus:
Sagittarius Sagittarius :sagittarius:
Capricorn Capricorn :capricorn:
Aquarius Aquarius :aquarius:
Pisces Pisces :pisces:
Black Spade Suit Black Spade Suit :spades:
Black Club Suit Black Club Suit :clubs:
Black Heart Suit Black Heart Suit :hearts:
Black Diamond Suit Black Diamond Suit :diamonds:
Hot Springs Hot Springs :hotsprings:
Anchor Anchor :anchor:
Black Scissors Black Scissors :scissors:
White Heavy Check Mark White Heavy Check Mark :white_check_mark:
Airplane Airplane :airplane:
Envelope Envelope :email: :envelope:
Black Nib Black Nib :black_nib:
Heavy Check Mark Heavy Check Mark :heavy_check_mark:
Heavy Multiplication X Heavy Multiplication X :heavy_multiplication_x:
Sparkles Sparkles :sparkles:
Eight Spoked Asterisk Eight Spoked Asterisk :eight_spoked_asterisk:
Eight Pointed Black Star Eight Pointed Black Star :eight_pointed_black_star:
Snowflake Snowflake :snowflake:
Sparkle Sparkle :sparkle:
Black Question Mark Ornament Black Question Mark Ornament :question:
White Question Mark Ornament White Question Mark Ornament :grey_question:
White Exclamation Mark Ornament White Exclamation Mark Ornament :grey_exclamation:
Heavy Exclamation Mark Symbol Heavy Exclamation Mark Symbol :exclamation: :heavy_exclamation_mark:
Heart Heart :heart: <3
Heavy Plus Sign Heavy Plus Sign :heavy_plus_sign:
Heavy Minus Sign Heavy Minus Sign :heavy_minus_sign:
Heavy Division Sign Heavy Division Sign :heavy_division_sign:
Arrow Pointing Rightwards Then Curving Upwards Arrow Pointing Rightwards Then Curving Upwards :arrow_heading_up:
Arrow Pointing Rightwards Then Curving Downwards Arrow Pointing Rightwards Then Curving Downwards :arrow_heading_down:
Wavy Dash Wavy Dash :wavy_dash:
Circled Ideograph Congratulation Circled Ideograph Congratulation :congratulations:
Circled Ideograph Secret Circled Ideograph Secret :secret:
Copyright Sign Copyright Sign :copyright:
Registered Sign Registered Sign :registered:
Shibuya Shibuya :shibuya:
Sign In with Razer ID >


Don't have a Razer ID yet?
Get Razer ID >