ไม่ได้รับรหัสpin

Discussion in 'Razer Support' started by DustStormpointsolo460, Sep 2, 2021.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. ชำระเงินผ่านโมบายแบงค์กิ้งแล้ว แต่หน้าเพจขึ้นคำว่าผิดพลาด ไม่ได้รับรหัสpinครับ
     
  2. Razer.Speedcr0ss

    Razer.Speedcr0ss Speed Hunter Staff Member

    I've used Google to translate your post. Have you been charged for this failed transaction? If yes, did you contact your bank and check if they've held the amount as they need to authorize it? Your bank may still hold and secure your fund before sending it back to your account. Otherwise, contact our Razer Gold Team by clicking this link.
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Sign In with Razer ID >


Don't have a Razer ID yet?
Get Razer ID >