Help me plsssssssssssss | Razer Insider

Help me plsssssssssssss

  • 25 December 2022
  • 0 replies
  • 37 views

ฉันสั่งซื้อเมาส์ Razer DeathAdder Essential จากร้านค้าต่างๆ ต่อไปนี้ได้รับมันแล้วถามเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นี้ ถอนการติดตั้งทั้งหมดทั้งหมดเลยหาไม่เจอตัวนั้นอีก
ก่อนหน้านี้ลองแก้ไขปัญหาโดยจะมีคำขอใหม่จาก Razer Support เมื่อติดตั้งแล้ว ก็ขึ้นข้อความที่ต้องการเพื่อให้ทำตามที่บอกแต่กดอัพเดทไม่ได้

:ขมวดคิ้ว_::ขมวดคิ้ว_::ขมวดคิ้ว_::ขมวดคิ้ว_::ขมวดคิ้ว_::ขมวดคิ้ว_::ขมวดคิ้ว_::ขมวดคิ้ว_:

0 Replies

Be the first to reply!

Reply